• Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler Aydın
  • 0(507) 817 09 61
  • Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler Aydın
  • 0(507) 817 09 61

Yeni Fikir SAM Başkanı Mesut Mezkit: “ Yeni Fikir SAM, her daim dik duruş sergilemiştir”

10 BASIN AÇIKLAMASI

“Genel Merkezi Aydın’da olan Güney Ege merkezli (Aydın-Denizli-Muðla) olarak faaliyetlerini yürüten Yeni Fikir SAM; Aydın ve Türk kamuoyuna muhtelif zamanlarda 10 basın bildirisi sunmuştur.
Bu bildiriler şu başlıklardan oluşmaktadır:
1-7 Haziran 2015 Seçimleri: İstikrar, Barış ve Huzur (04.Haziran 2015)
2- Aydın’ın ilk ‘Stratejik Araştırma Merkezi’kurulmasıyla ilgili Aydın kamuoyunu bilgilendirme (19.Temmuz .2015)
3-“Terör Bitirilmeli;Millî Birlik Tesis Edilmeli”( 06 Aðustos 2015)
4- "Ortadoðu’da Yeni Bir Devlet Kurulmak İsteniyor" (07 Aðustos 2015)
5-“1 Kasım 2015 Seçimleri: Millî Birlik ve Beraberliði Esas Alan Bir Seçim Olmalıdır “ (28Ekim 2015)
6-Ankara/Kızılay’da, 13 Mart 2016 Pazar Günü Meydana Gelen Terör Saldırısını Kınama Mesajı. (14 Mart 2016)
7- “Adnan Manderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ndeki Hakaretçi "prof"a Yeni Fikir SAM'dan Tepki.” bildirisi (01 Haziran 2016)
8- 15 Temmuz Darbe Teşebbüsüne İlk Karşı Bildiri: 16.Temmuz 2016 Saat: 01:02 (Resmi Haberleşme Kanalımızdan İlk Resmi Açıklama)
9- 15 Temmuz Darbe Teşebbüsüne Karşı Basın yoluyla kamuoyuna “Darbeye, Darbecilere ve Destekçilerine Hayır” bildirisi sunma:16 Temmuz 2016/ 02:58
10-İstanbul/ Beşiktaş’ta, 10 Aralık 2016 Cumartesi gecesi meydana gelen iki menfur terör saldırısını "Terörü Şiddetle Lanetliyoruz" başlıklı Basın Bildirisi (11 Aralık 2016)


YUVARLAK MASA TOPLANTISI


Yuvarlak Masa Toplantıları ile Yeni FikirSAM’ın entelektüel birikimini, ilgililerin bilgisine ve uygulamarına arz ettiklerin iifade eden Mezkit, 2016 yılının ilk yarısında toplam 5 adet Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirdillerini söyledi.
Yeni Fikir SAM Kurucu Başkanı Mesut Mezkit “Yuvarlak Masa Toplantıları şunlardır:
1-“ 7 Haziran 2015 Seçimleri’nden 1 Kasım 2015 Seçimleri’ne Ne Deðişti” (Ocak-2016). Ana Müzakereci siyasetçi ve hukukçu Av.Ahmet Kürşat UĞUR ve Muðla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç Dr.İsa ÇELİK
2-“Aydın’da Sivil Toplum Kuruluşları Nerede Duruyor?”( Şubat-2016) Ana Müzakereci: Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genel Sekreter V. Ve İletşişim Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd Doç. Dr. Mustafa Aslan
3-“Aydın’da Gazetecilik, Gazeteciliðin Sınırları ve Gazetecilikte Devlet Sırrı Olur mu?”(Mart-2016) Ana Müzakereci: Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra ŞENER
4-“Aydın Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu Nerede Duruyor?” (Nisan-2016)Ana Müzakereci :Aydın STK Dönem Başkanı Av. Atila Kalkan ve Genel Sekreter Faruk Uludaðlı
5-“Türkiye’de Proje Kültürü” (Mayıs-2016) Ana Müzakereci: Yrd. Doç Dr. Mustafa BAYHAN, Pamukkale Üniversitesi Öðretim Üyesi Bunun yanı sıra başta Aydın Valimiz ve Rektörümüz başta olmak üzere Aydın siyasetine yön veren siyasi parti ve sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek bir düşünce kuruluşunun Aydın –Muðla Denizli ekseninde nasıl olmasını gerektiðini izah ettik ve kendi sahasında öncü olduk” dedi.