• ISSN: 1308-9412
  • 0(256) 214 48 21

Hakkımızda

Uluslararası Hakemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi (International Peer-Reviewed Journal of Academic Research and Studies) olan Yeni Fikir Dergisi, 26 Nisan 2009 yılından beri yayın hayatına devam etmektedir. Yılda Temmuz ve Aralık olmak üzere iki sayı olarak çıkan dergimiz Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Akademik Türk Dizini İndeksi, Araştırmax İndeksi, İSAM tarafından taranmaktadır. Dergimiz, sosyal bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat ve güzel sanatlar gibi birçok alanında yerli ve yabancı araştırmacıların Türkçe ve diğer dillerdeki çalışmalarına yer vererek, bu çalışmaları akademik camianın katkısına ve tartışmasına sunmayı amaç edinmiştir. Yeni Fikir dergisi iki dilde yayın yapan uluslararası sosyal bilimler bir dergidir. Yeni Fikir dergisinin akademik yazıları hakemlidir.

Akademik çalışmaların yanında araştırma ve güncel fikri makalelerin de dergimizde yayımlanması, Yeni Fikir dergisini diğer hakemli dergilerden farklı kılmaktadır. Dergimiz, Mart-2012 tarihinden itibaren yayın hayatına hem basılı hem de elektronik ortamda devam etmektedir.

ISSN:1308-9412

Yeni Fikir dergisi, Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Merkezi (Yeni Fikir SAM) tarafından desteklenmektedir.